Конференция за траките в Стрелча (1. Ноември 2012 г.)

 

На 1. Ноември 2012 г. (Четвъртък) в Конферентната зала на Младежки център – гр. Стрелча се проведе научна конференция на тема „Тракийската селищна археология: владетели, скъпоценни метали, взаимодействия”.

Конференцията беше открита в 14:00 часа с Приветствие на кмета на община Стрелча и почетен председател на Организационния комитет г-н Иван Евстатиев. Предварителната програма включваше осем доклада, от които бяха представени шест:

1. Археологически проучвания на мегалитни феномени в района на Стрелча / доц. д-р Алексей Гоцев (НАИМ при БАН)

2. Тракийска основа на някои местни имена в Стрелешко / доц. д-р Веселин Бояджиев (СУ „Св. Климент Охридски”)

3. Тракийски търговски център (емпорион) от V – ІV в. пр. Хр. при с. Кръстевич, община Хисаря / доц. д-р Митко Маджаров (Археологически музей – гр. Хисаря)

4. Власт и култ в района на Стрелча / Докт. Николета Петкова (ЮЗУ „Неофит Рилски”)

5. Проучвания на ЕПОС под ръководството на д-р Китов в Стрелчанско / Диана Димитрова (НАИМ при БАН)

6. Скалноизсечените светилища северно от Стрелча – поредно доказателство за значимостта на визуалната връзка между култовите обекти в древността / Антоан Генов

По време на последвалата дискусия местни краеведи представиха информация и снимки на археологически паметници в района на Стрелча.

В заключителните думи беше уточнено, че организаторите са предвидили материалите от конференцията да бъдат публикувани в сборник.

 

Photo 1

Последно обновяване: 27. Ноември 2012 г.